Интервюто от телевизионна станция “LIVE” в Китай на 31 май 2023 г